سخنرانی حسین کلباسی اشتری در مراسم رونمایی از کتاب گاه خرد چاپ
شنبه, 02 بهمن 1395 ساعت 11:19

داوری یک فیلسوف حقیقی و بی وطن است

«گاه خرد» مجالی است برای سخن گفتن و به سخن آمدن در