صفحه اصلی سخنرانی
سخنرانی در همایش مرکز و پیرامون مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

تامل درباره وضع کنونی عالم

عنوان مركز و پيرامون بقصد اشاره به وضع تاريخي و فرهنگي جهان كنوني انتخاب شده است. آيا جهان كنوني جهان واحدي است كه يك مركز ثابت دارد و مناطق اطراف تابع اين مركزند و از آن بهره     مي گيرند؟ تعبير ‹‹ مركز و پيرامون›› با چنين وضعي مناسبت دارد زيرا مثلاً اگر جهان كنوني را مجموعه اي از فرهنگ هاي مختلف و متباين بدانيم ديگر مركز و پيرامون معني ندارد. پيداست كه وقتي مركز مي گوييم نظرمان به غرب و تاريخ غربي است. آيا آسيا و آفريقا و آمريكاي لاتين در پيرامون غرب قرار دارند؟ مركز و پيرامون دو مفهوم متضايفند و از هم جدا نمي شوند. اگر پيرامون هست مركز هم بايد باشد و اگر مركزي باشد مركز پيرامون است. با اين تلقي جهان كنوني يكسره غرب است و بيرون از غرب چيزي وجود ندارد و تفاوت و اختلاف در شدت و ضعف و درجات است.

 

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 10 از 10