صفحه اصلی زندگی
مشاهده در قالب PDF چاپ

1312: تولد، اردکان یزد

* سوابق تحصیلی:

1330: دیپلم، دانشسرای مقدماتی اصفهان

مهرماه 1330 و در سن هجده سالگی: استخدام وزارت فرهنگ (وزارت آموزش و پرورش فعلي) و چند سال تدریس در مدارس شهرهاي اردكان، اراک، قم و تهران

34-1332: فراگیری مقدمات صرف و نحو و فقه و اصول، مدرسه صدر اصفهان

46-1334: تحصیل در رشته فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تا درجه دکتری

1346: اخذ درجه دکترای تخصصی فلسفه

عنوان رسالة دکتری: «حکمت عملی افلاطون و ارسطو و تأثیر آن در فلسفة سیاسی فارابی» به راهنمایی شادروان دکتر یحیی مهدوی

1346:  انتقال از آموزش و پرورش به دانشگاه تهران و شروع به خدمت به عنوان عضو هیأت علمی

* سوابق علمی:

- استادیار فلسفه دانشگاه تهران، 1346

- دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، 1350

- فرصت مطالعاتی، دانشگاه سوربن، فرانسه

- فرصت مطالعاتی، انگلستان، 57-1356

- فرصت مطالعاتی، دانشگاه جان هاپکینز، امریکا

- استاد فلسفه دانشگاه تهران، از 1362 تا 1386

- عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، از بدو تأسیس (1369) تاکنون

- استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

- عضو پیوسته خارجی آکادمی علوم تاجیکستان، از سال 2011 میلادی

* مسئولیت های علمی، اداری و فرهنگی:

- رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1360-1358

- سرپرست کمیسیون ملی یونسکو- ایران، 1361-1359

- مدیرگروه آموزشی فلسفه دانشگاه تهران، 1365-1362

- سردبیر مجله نامه فرهنگ، 1385-1371

- سردبیر مجله فرهنگ،1380-1375

- مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی، 1376-1375

- رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، از 1377 تاکنون

- مدیرمسئول نشریة فرهنگستان علوم، از 1379 تاکنون

- نایب رئیس انجمن آکادمی های علوم آسیا، 2006-2002

* عضویت در شوراها، سازمان ها، مؤسسات و مراکز علمی و فرهنگی:

- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، از 1363 تاکنون

- عضو شورای عالی برنامه  ریزی آموزشی، از 1363 تاکنون

- عضو هیأت امنای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران، از بدو تأسیس (1369) تاکنون

- عضو هیأت امنای دانشگاه تهران، از 1374 تاکنون

- عضو هیأت امنای منطقه 2 پژوهشی، 1385-1374

- عضو هیأت امنای بنیاد ایران شناسی، از 1376 تاکنون

- عضو شورای عالی یونسکو در ایران، از 1378 تاکنون

- عضو شورای¬عالی راهبردی مرکز ملی مطالعات جهانی¬شدن، از 1390

- عضو انجمن علمی تاریخ فلسفه

- عضو شورای فرهنگ عمومی

- عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور

- عضو شورای اسناد کشور

- عضو هیأت امنای بنیاد بوعلی سینا همدان

- عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یزد و کرمان

* کسب جوایز، افتخارات و نشان ها:

- استاد ممتاز دانشگاه تهران

- استاد نمونه کشور، 76-1375

- چهره ماندگار کشور،1381

- تجلیل از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جندین نهاد علمی و فرهنگی دیگر، 1383

- کسب نشان درجه یک دانش از رئیس¬جمهوری (آقای سیدمحمد خاتمی)، 1384

- کسب عنوان فارابی شناس برجسته ایران (مفاخرپژوه برجسته) و دریافت تندیس ویژة فارابی از رئیس جمهوری در نخستین جشنواره بین المللی فارابی، 1386

- برگزیدة بخش حوزه و دانشگاه در جشنوارة ملی نوآوری و شکوفایی برای طرح «تاریخ فلسفة اسلامی» و دریافت لوح سپاس از رئیس جمهوری، 1387

- کسب عنوان فیلسوف فرهنگ و تجلیل از سوی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران و جندین نهاد علمی و پژوهشی کشور، 1387

- دریافت لوح تقدیر به عنوان پیشکسوت دانشگاه تهران، 1389

- دریافت لوح تقدیر به عنوان پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1389

- کسب عنوان استاد برجسته از سوی بنیاد ملی نخبگان و دریافت لوح تقدیر در نخستین دورة جایزة ملی علامه طباطبایی، 1390

- بزرگداشت در هشتاد سالگی با عنوان «پرسشگر دردمند روزگار ما» و تجلیل از سوی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران و چندین نهاد علمی و فرهنگی کشور، 1392

-تجلیل به عنوان دانشمند برجسته یزدی تبار، شهرستان یزد، 1392

-دریافت نشان درجه یک پژوهشگر پیشکسوت دانشگاه تهران، آذر 1393

* آثار و تألیفات:

- تألیف بیش از 50 عنوان کتاب به زبان فارسی / ترجمة 3 عنوان کتاب / ترجمة بیش از 20 عنوان مقاله / چاپ و ارائة مقاله و سخنرانی در بیش از 500 کنفرانس و سمینار و نشریة علمی داخلی / چاپ و ارائه مقاله و سخنرانی در بیش از 50 نشریه و کنفرانس معتبر بین المللی به زبان های انگلیسی، عربی و فرانسه / ترجمة بیش از 30 کتاب و مقالة دکتر داوری به زبان های انگلیسی، عربی و فرانسه و یک کتاب وی به خط سیریلیک در تاجیکستان / اجرای بیش از 10 طرح پژوهشی کلان / نقد و برسی نزدیک به 100 عنوان کتاب توسط دکتر داوری / شرح احوال و افکار و آثار دکتر داوری در 4 عنوان کتاب و بیش از 150 عنوان مقاله توسط کارشناسان، استادان و صاحبنظران مختلف / ...

- دکتر داوری اردکانی استاد راهنما و مشاور بیش از 150 عنوان رسالة دکتری و کارشناسی ارشد بوده است که عنوان برخی از رساله ها، در مجموعة «کتابشناسی دکتر رضا داوری اردکانی» چاپ شده است.

- عنوان کتاب ها به فارسی:

- اکنون و آینده ما. 1396

- گاه خرد. 1395

- آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زاع با رضا داوری اردکانی. 1394

- خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی. 1394

- علم، اخلاق و سیاست. 1394

- فرهنگ، فلسفه و علوم انسانی، انتشارات سخن، 1393

- سیاست و فرهنگ، زیر نظر دکتر رضا داوری اردکانی، انتشارات سخن، 1393

- هیدگر و گشایش راه تفکر آینده، انتشارات نقش جهان، 1393

- فلسفه و آینده نگری، انتشارات سخن، 1392

- سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان، انتشارات سخن، 1392

- فلسفه، ایدئولوژی و دروغ، انتشارات سخن، 1392

- فلسفه و کارآمدی، انتشارات سخن، 1392

- شعر و همزبانی، نشر رستا، 1392

- اخلاق در عصر مدرن، انتشارات سخن، 1392

- سیر تجدد و علم جدید در ایران، مؤسسه فردایی دیگر، 1391

- نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ، انتشارات سخن، 1391

- اندیشه پست مدرن، انتشارات سخن، 1391

- نگاهی نو به سیاست و فرهنگ، انتشارات سخن، 1391

- درباره تعلیم و تربیت در ایران، انتشارات سخن، 1391

- فلسفه معاصر ایران، انتشارات سخن، 1390

- درباره علم، ویراست سوم، انتشارات هرمس، 1390

- فلسفه در دادگاه ایدئولوژی، انتشارات سخن، 1390

- درباره غرب، ویراست دوم، انتشارات هرمس، 1390

- هنر و حقیقت، نشر رستا، 1390

- ما و تاریخ فلسفه اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389

- فارابی، فیلسوف فرهنگ، انتشارات سخن، 1389

- ما و راه دشوار تجدد، نشر رستا، 1389

- علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه، انتشارات فردایی دیگر، 1389

- فلسفه در روزگار فروبستگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1388

- انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم، انتشارات مهر نیوشا، 1388

- نگاهی دیگر به تاریخ فلسفه اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1387

- عقل و زمانه (گفتگوها)، انتشارات سخن، 1387

- سیاست، تاریخ، تفکر، انتشارات ساقی، 1387

- علم و سیاستهای آموزشی و پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387

- فلسفه در دام ایدئولوژی، ویراست فلسفه در بحران، انتشارات روابط بین الملل، 1386

- فلسفه، سیاست و خشونت، انتشارات هرمس، چاپ اول: 1385

- فلسفه و انسان معاصر، مؤسسه وسعه دانش و پژوهش، 1383

- فلسفه تطبیقی، انتشارات ساقی، 1383

- اندیشه و تمدن غربی، انتشارات ساقی، 1380

- سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر، مؤسسه اندیشه اسلامی، چاپ اول: 1379

- فرهنگ، خرد و آزادی، انتشارات ساقی، 1378

- فلسفه در قرن بیستم، ترجمه، انتشارات سمت، چاپ اول: 1367

- دفاع از فلسفه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366

- ناسیونالیسم و انقلاب، دفتر پژوهش و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365

- ناسیونالیسم و حاکمیت ملی، انتشارات پرسش، 1364

- فلسفه چیست؟، انجمن حکمت و فلسفه اسلامی، 1359

- سیر فلسفه، کتاب درسی سال چهارم دبیرستان، 1358

- وضع کنونی تقکر در ایران، انتشارات سروش، 1357

- فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1356

- اوتوپی و عصر تجدد، انتشارات حکمت، چاپ اول: 1356

- مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1356

- مبانی نظری تمدن غربی، انتشارات پویش، 1355

- شاعران در زمانه عسرت، انتشارات نیل، 1351

- چند نامه به دوست آلمانی، ترجمه، انتشارات نیل، 1347

- عنوان جشن نامه های ایرانی:

فیلسوف فرهنگ، جشن نامه رضا داوری اردکانی، انجمن حکمت و فلسفه ایران، 1387

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی رضا داوری اردکانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383

چهره های ماندگار، ستاد چهره های ماندگار، 1381