صفحه اصلی اخبار سخنرانی سید جواد میری در مراسم رونمایی از کتاب گاه خرد