صفحه اصلی اخبار به قلم رضا داوری اردکانی منتشر شد
به قلم رضا داوری اردکانی منتشر شد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 20 مهر 1392 ساعت 14:12

 

فلسفه، ایدئولوژی و دروغ

دکتر داوری اردکانی کتاب «فلسفه، ایدئولوژی و دروغ» را در تفسیر سخن پایانی محاوره «فلسفه، سیاست و خشونت» دکتر نوشته است و به این جهت می توان آن را مجلد دوم کتاب «فلسفه سیاست و خشونت» خواند. نویسنده در پایان آن محاوره در پاسخ به این پرسش که فلسفه با یأس چه مناسبت دارد به قصد رد و انکار یأس و اینکه سخن من سخن یأس نیست بلکه پرسش از وضع کنونی اخلاق است، نوشته است: «یأس نه بلکه دروغ نگفتن به چشم و گوش و دل و جان» و این یعنی مأیوس نیستم اما می پرسم چرا نه صرفاً به یکدیگر بلکه به چشم و گوش و دل و جان خود دروغ می گوییم. نویسنده در ابتدای مقدمه کتاب می نویسد: «این پاسخ که قدری متشابه و مبهم است به بحران اخلاق در زمان ما و انحطاطی که جهان را به خطر انداخته است باز می گردد. پس باید در توضیح آن سعی شود».

این کتاب شامل دو بخش با عناوین «ملاحظاتی درباره راستی و راستگویی» و «زبان، خاموشی و دروغ» است که هریک از دو بخش شرح و توضیح و تفصیل مطالب بخش دیگر است. نویسنده با بیان اینکه کتاب را برای آنکه پژوهشی در راستگویی و دروغگویی باشد، ننوشته است، می نویسد: «این یادداشتها با توجه به اینکه دروغ کاری بسیار عادی و شایع و همه جایی است و با این نگرانی که روابط آدمیان نمی تواند بر مبنای دروغ استوار شود، نوشته شده است ... مهم این است که از وخامت وضع بیگانگی و بی پناهی مردمان در جهان نیست انگار کنونی غافل نباشیم و دروغ و نفاق ناشی از این بیگانگی و بی پناهی و نیز گسیختگی پیوندها و پیمانها را ناچیز نینگاریم. شاید نتوان یک جهان بشری بدون دروغ ساخت اما همیشه و پیوسته در جهان پر از دروغ هم نمی توان به سر برد. اگر دروغ را نتوان به کلی از میان برداشت لااقل نباید بگذاریم که زشتی آن از یادها برود و امری عادی و مباح تلقی شود».

 

نویسنده در پایان مقدمه کتاب توضیح می دهد: «لحن نوشته  در بعضی جاها تلخ است، اما این تلخی در جنب تعظیم به صدق و صدیقان نباید چندان ناگوار باشد. من چشم خود را به روی خوبیها و زیباییها نبسته ام و نمی خواهم همه از زشتی و پلشتی بگویم اما وقتی به جای دیدن و گفتن خوبیها و زیباییها، زشتیها و بدیها را زیبایی و خوبی می خوانند از یادآوری این تحریف و دروغ خودداری نباید کرد. دروغ وجود آدمی را تباه می کند و آینده زندگی را به خطر می اندازد. در جهان همیشه دروغ بوده است اما بنای جهان بر صدق و راستی استوار است. اگر صدق و صفا از میان برود و فراموش شود و دروغ زبان را وجان را به تسخیر درآورد، باید در انتظار فاجعه بود».
بخش اول کتاب  10 فصل و بخش دوم 7 فصل دارد. عناوین 17 فصل کتاب عبارتند از: «دروغ چیست؟»، «دروغ و مصلحت و حقیقت»، «جایگاه دروغ در زبان»، «راستی و آزادی در سخن»، «گوینده سخن و قصد او»، «دروغ و مصلحت»، «فاش گویی و فضیلت آزادی»، «سیاست و دروغ»، «دروغ در تبلیغات و تاریخ نویسی»، «مروری دوباره در انواع دروغ و صور دروغگویی؛ دروغ سازمان یافته» و بخش دوم: «دروغ در شعر و صدق در زبان اهل معرفت»، «راستی و مرگ»، «دروغ در عصر اطلاعات و وضع توسعه نیافتگی»، «دروغ سیاستمدار و دروغ دانشمند در سیاست و جامعه»، «دروغ در زبان غالب و در سخن قدرت»، «شعر، افشاگر جهان دروغ» و «اخلاق در ذیل سیاست». در پایان کتاب فهرست اعلام و فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات خاص آمده است.
کتاب «فلسفه، ایدئولوژی و دروغ» در شهریور سال 1392 در 282 صفحه و به شمارگان 1100 نسخه توسط انتشارات سخن منتشر شده است.

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی